Przeglądy budowlane Szczecin Przegląd, Szczecin Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy rzetelnie i fachowo.70456 Rzezczypospolitej 1 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Szczecin. Przeglądy roczne Szczecin, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Szczecin, ekspertyzy Piotr Górka rsloka@um.szczecin.pl  prezydent@um.szczecin.pl Szczecin 91 4245322

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza witryna o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiazek ustawowy dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów mających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Szczecin
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Szczecin
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Szczecin
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Szczecin
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Szczecin

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Szczecin
kontrole techniczne budynków Szczecin

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Szczecin Portal Szczecin Miasto Szczecin Przeglądy techniczne Szczecin Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku